Exempel 2

I detta exempel visar jag en variant i konfigurationen av en statisk NAT. I stället att använda en del av nätverksadressen som används för att adressera länken mellan det interna och externa nätverk så använder jag ett annat IPv4 adressintervall. I en sådan konfiguration är viktig att dirigera nätverkstrafiken till den publika nätverksadress som NAT-server använder för adressöversättning.

I nätverkstopologin nedan adresseras länken mellan ISP och INTERNET med nätverksadressen 193.168.1.0 /30 och då finns det inte lediga IPv4-adresser för adressöversättning i samma adressintervall. Då kan man använda ett annat IPv4 adressintervall som i exemplet 195.35.25.0 /29, det vill säga från 195.35.25.1 till 195.35.25.6

Nätverkstopologi

Konfigurationer

 • ns1.google.com
 • IPv4 Address: 8.8.8.8
 • Subnet Mask: 255.255.255.240
 • Default Gateway: 8.8.8.14
 • DNS Server: 8.8.8.8
 • PC1
 • IPv4 Address: 172.17.10.1
 • Subnet Mask: 255.255.255.0
 • Default Gateway: 172.17.10.254
 • DNS Server: 8.8.8.8
 • PC2
 • IPv4 Address: 172.17.10.2
 • Subnet Mask: 255.255.255.0
 • Default Gateway: 172.17.10.254
 • DNS Server: 8.8.8.8
 • PC3
 • IPv4 Address: 172.17.10.3
 • Subnet Mask: 255.255.255.0
 • Default Gateway: 172.17.10.254
 • DNS Server: 8.8.8.8
 • Router> enable
 • Router# configure terminal
 • Router(config)# hostname INTERNET
 • INTERNET(config)# no ip domain-lookup
 • INTERNET(config)# interface fa0/0
 • INTERNET(config-if)# description Connected to GOOGLE LAN
 • INTERNET(config-if)# ip address 8.8.8.14 255.255.255.240
 • INTERNET(config-if)# no shutdown
 • INTERNET(config-if)# exit
 • INTERNET(config)# interface Se0/3/0
 • INTERNET(config-if)# description Connected to ISP
 • INTERNET(config-if)# ip address 193.168.1.2 255.255.255.252
 • INTERNET(config-if)# no shutdown
 • INTERNET(config-if)# exit
 • INTERNET(config)# ip route 195.35.25.0 255.255.255.248 193.168.1.1
 • INTERNET(config-if)# end
 • INTERNET#
 • Router> enable
 • Router# configure terminal
 • Router(config)# hostname ISP
 • ISP(config)# no ip domain-lookup
 • ISP(config-if)# interface fa0/0
 • ISP(config-if)# description Connected to inside LAN
 • ISP(config-if)# ip address 172.17.10.254 255.255.255.0
 • ISP(config-if)# no shutdown
 • ISP(config-if)# exit
 • ISP(config)# interface Se0/3/0
 • ISP(config-if)# description DCE Connected to Internet
 • ISP(config-if)# clock rate 128000
 • ISP(config-if)# ip address 193.168.1.1 255.255.255.252
 • ISP(config-if)# no shutdown
 • ISP(config-if)# exit
 • ISP(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 193.168.1.2
 • ISP(config)#
 • ISP(config)# ip nat inside source static 172.17.10.1 195.35.25.1
 • ISP(config)# ip nat inside source static 172.17.10.2 195.35.25.2
 • ISP(config)# ip nat inside source static 172.17.10.3 195.35.25.3
 • ISP(config)# interface fa0/0
 • ISP(config-if)# ip nat inside
 • ISP(config-if)# exit
 • ISP(config)# interface Se0/3/0
 • ISP(config-if)# ip nat outside
 • ISP(config-if)# end
 • ISP#