ACL modifiering

ACL poster är sekventiellt numrerade. Hur ändras ordningen när man lägger ett nytt villkor i samma ACL?

När ACL skapas på en router numreras alla villkor sekventiellt, helt automatiskt. Till exempel att modifiera den felaktiga IP-adressen 19.168.10.10 till 192.168.10.10:

 • R1# show access-list
 • Standard IP access list 1
  • 10 deny 19.168.10.10
  • 20 permit 192.168.10.0, wildcard bits 0.0.0.255
 • R1#conf t
 • R1(config)# ip access-list standard 1
 • R1(config-std-nacl)# no 10
 • R1(config-std-nacl)# 10 deny host 192.168.10.10
 • R1(config-std-nacl)# end
 • R1# show access-lists
  • Standard IP access list 1
  • 10 deny 192.168.10.10
  • 20 permit 192.168.10.0, wildcard bits 0.0.0.255

Antag att samma ACL är namngiven NO-ACCESS och att host 192.168.10.5 ska också nekas åtkomst. Om man lägger till en ny post i den befintliga access-list 1 kommer posten att läggas sist och då blir det fel. Posten granskas efter att man tillåter allt trafik:

 • R1# show access-list
 • Standard IP access list NO-ACCESS
  • 10 deny 192.168.10.10
  • 20 permit 192.168.10.0, wildcard bits 0.0.0.255
  • 30 deny 192.168.10.5

Vi vill ändra den ordningen så att den tredje raden ändras till rad 2 och får en numerisk identifikation som 15.

 • R1(config)# ip access-list standard NO-ACCESS
 • R1(config-std-nacl)# 15 deny 192.168.10.5
 • R1(config-std-nacl)# end
 • R1# show access-lists
 • Standard IP access list NO-ACCESS
  • 10 deny 192.168.10.10
  • 15 deny 192.168.10.5
  • 20 permit 192.168.10.0, wildcard bits 0.0.0.255

ACL statistiks

Observera att resultatet av kommandoexekvering show access-list kan visa matchningar. Detta är användbart vid felsökningar, men om man vill nollställa statistiken får man använda kommandot clear access-list counters NO-ACCESS.

 • R1# show access-lists
 • Standard IP access list NO-ACCESS
  • 10 deny 192.168.10.10  (30 matches)
  • 20 permit 192.168.10.0, wildcard bits 0.0.0.255  (64 matches)
 • R1# clear access-list counters NO-ACCESS
 • R1# show access-lists
 • Standard IP access list NO-ACCESS
  • 10 deny 192.168.10.10
  • 20 permit 192.168.10.0, wildcard bits 0.0.0.255