AAA implementationer

För att säkra åtkomst till en router/switch har vi två alternativ:

 • Via en lokal databas
 • Via en TACACS+ eller RADIUS server

Exempel

Studera en stund nätverkstopologin nedan. AAA autentisering konfigureras i tre olika alternativ: lokal databas, TACACS+, och RADIUS server.

Bild 1: AAA implementationer

Konfigurationer:

 • Router R1
 • Router# config term
 • Router(config)# hostname R1
 • R1(config)# interface g0/1
 • R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 • R1(config-if)# no shut
 • R1(config)# interface s0/0/0
 • R1(config-if)# ip address 10.1.1.2 255.255.255.252
 • R1(config-if)# clock rate 64000
 • R1(config-if)# no shut
 • R1(config-if)# end
 • Router R2
 • Router# config term
 • Router(config)# hostname R2
 • R2(config)# interface g0/1
 • R2(config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
 • R2(config-if)# no shut
 • R2(config)# interface s0/0/0
 • R2(config-if)# ip address 10.1.1.1 255.255.255.252
 • R2(config-if)# no shut
 • R2(config)# interface s0/0/1
 • R2(config-if)# ip address 10.2.2.1 255.255.255.252
 • R2(config-if)# clock rate 64000
 • R2(config-if)# no shut
 • R2(config-if)# end
 • Router R3
 • Router# config term
 • Router(config)# hostname R3
 • R3(config)# interface g0/1
 • R3(config-if)# ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
 • R3(config-if)# no shut
 • R3(config-if)# exit
 • R3(config)# interface s0/0/1
 • R3(config-if)# ip address 10.2.2.2 255.255.255.252
 • R3(config-if)# no shut
 • R3(config-if)# end
 • Router R1
 • R1# configure terminal
 • R1(config)# router eigrp 1
 • R1(config-router)# no auto-summary
 • R1(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255
 • R1(config-router)# network 10.1.1.0 0.0.0.3
 • R1(config-router)# end
 • Router R2
 • R2# configure terminal
 • R2(config)# router eigrp 1
 • R2(config-router)# no auto-summary
 • R2(config-router)# network 192.168.2.0 0.0.0.255
 • R2(config-router)# network 10.1.1.0 0.0.0.3
 • R2(config-router)# network 10.2.2.0 0.0.0.3
 • R2(config-router)# end
 • Router R3
 • R3# configure terminal
 • R3(config)# router eigrp 1
 • R3(config-router)# no auto-summary
 • R3(config-router)# network 192.168.3.0 0.0.0.255
 • R3(config-router)# network 10.2.2.0 0.0.0.3
 • R3(config-router)# end
 • AAA autentisering för konsolåtkomst
 • R1#configure terminal
 • R1(config)# enable secret enpass
 • R1(config)# username admin privilege 15 secret cisco1515
 • R1(config)# username user1 privilege 1 secret cisco111
 • R1(config)# username user9 privilege 9 secret cisco999
 • R1(config)# aaa new-model
 • R1(config)# aaa authentication login default local-case
 • R1(config)# line console 0
 • R1(config-line)# login authentication default
 • R1(config-line)# end
 • Testa konsolåtkomst
 • R1# exit
 • Username: Admin1
 • Password: admin1pass
  R1>
 • AAA autentisering för SSH-åtkomst
 • R1#configure terminal
 • R1(config)# ip domain-name diginto.se
 • R1(config)# crypto key generate rsa
  How many bits in the modulus [512]: 1024
 • R1(config)# aaa authentication login SSH-LOGIN local
 • R1(config)# line vty 0 4
 • R1(config-line)# login authentication SSH-LOGIN
 • R1(config-line)# transport input ssh
 • R1(config-line)# end
 • R1#
 • Verifiera SSH anslutning från PC-A

  PC> ssh -l Admin1 192.168.1.1
  open
  Password: admin1pass

 • AAA autentisering för konsolåtkomst via TACACS+
 • R2#configure terminal
 • R2(config)# username admin privilege 15 secret cisco1515
 • R2(config)# username user1 privilege 1 secret cisco111
 • R2(config)# username user9 privilege 9 secret cisco999
 • R2(config)# tacacs-server host 192.168.2.2 key tacacspass
 • R2(config)# aaa new-model
 • R2(config)# aaa authentication login default group tacacs+ local
 • R2(config)# line console 0
 • R2(config-line)# login authentication default
 • R2(config-line)# end
 • AAA autentisering för SSH-åtkomst
 • R2#configure terminal
 • R2(config)# ip domain-name diginto.se
 • R2(config)# crypto key generate rsa
  How many bits in the modulus [512]: 1024
 • R2(config)# line vty 0 4
 • R2(config-line)# login authentication default
 • R2(config-line)# transport input ssh
 • R2(config-line)# end
 • R1#
 • Verifiera SSH anslutning från PC2
 • PC> ssh -l Admin1 192.168.2.1
  Password: admin2pass
 • Konfigurera TACACS-servern
  Client Name: R2 - Client IP 192.168.2.1
  Secret: tacacspass - ServerType: Tacacs
  Username: Admin2 - Password: admin2pass (fel på bilden)
 • Verifiera konsolåtkomsten
  Username: Admin2
  Password: admin2pass
  R2>
 • AAA autentisering för konsolåtkomst via RADIUS
 • R3# configure terminal
 • R3(config)# username admin previlege 15 secret cisco1515
 • R3(config)# username user1 previlege 1 secret cisco111
 • R3(config)# username user9 previlege 9 secret cisco999
 • R3(config)# radius-server host 192.168.3.2
 • R3(config)# radius-server key radiuspass
 • R3(config)# aaa new-model
 • R3(config)# aaa authentication login default group radius local
 • R3(config)# line console 0
 • R3(config-line)# login authentication default
 • R3(config-line)# exit
 • AAA autentisering för SSH-åtkomst
 • R3#configure terminal
 • R3(config)# ip domain-name diginto.se
 • R3(config)# crypto key generate rsa
  How many bits in the modulus [512]: 1024
 • R3(config)# line vty 0 4
 • R3(config-line)# login authentication default
 • R3(config-line)# transport input ssh
 • R3(config-line)# end
 • R3#
 • Verifiera SSH anslutning från PC-A
  PC3
  ssh -l Admin1 192.168.2.1
  Password: admin3pass
 • Konfigurera RADIUS-servern
  Client Name: R3 - Client IP 192.168.3.1
  Secret: radiuspass- ServerType: radius
  Username: Admin3 - Password: admin3pass (fel på bilden)
 • Verifiera konsolåtkomsten
  Username: Admin3
  Password: admin3pass
  R3>
 • R3#
 • Verifiera att användare exekveringsläge använder AAA RADIUS servern
 • R3# exit
  Username: Admin3
  Password: admin3pass
  R3>