Exempel 1

Internet består av många nätverk adresserade med privata och publika IPv4 adresser. Nätverk adresserade med privata IPv4 adresser är inte tillåtna att visa sig på Internet vilket innebär att endast publika IPv4 adresser kan hittas på Internet. Med NAT adressöversättning kan nätverk adresserade med privata IPv4 adresser kan delta på Internet.

Statisk NAT

Känd också som en-till-en adressöversättning. Det betyder att varje privat IPv4 adress har sin publik IPv4 adress.

Syntaxen för statisk NAT inside konfiguration

Router(config)# ip nat inside source static <local IP> <global IP>

I topologin nedan två 1841 routrar ansluts samman där:

 • R1 gör NAT översättningar för det lokala nätverket 10.0.0.0/8 (inside local) via 50.0.0.0/8 (inside global)
 • R2 gör NAT översättningar för det lokala nätverket 192.168.1.0/24 (inside local) via 200.0.0.0/24 (inside global)
Bild 2: Statisk NAT – exempel 2

R1 statisk NAT konfiguration

 • R1(config)#ip nat inside source static 10.0.0.10 50.0.0.10
 • R1(config)#ip nat inside source static 10.0.0.20 50.0.0.20
 • R1(config)#ip nat inside source static 10.0.0.30 50.0.0.30
 • R1(config)#int fa0/0
 • R1(config-if)#ip nat inside
 • R1(config-if)#exit
 • R1(config)#int s0/0/0
 • R1(config-if)#ip nat outside
 • R1(config)#ip route 200.0.0.0 255.255.255.0 100.0.0.2
 • R1(config)#end
 • R1#

R2 statisk NAT konfiguration

 • R2(config)#ip nat inside source static 192.168.1.10 200.0.0.10
 • R2(config)#int fa0/0
 • R2(config-if)#ip nat inside
 • R2(config-if)#exit
 • R2(config)#int s0/0/0
 • R2(config-if)#ip nat outside
 • R2(config-if)#exit
 • R2(config)#ip route 50.0.0.0 255.255.255.0 100.0.0.1
 • R2(config)#end
 • R2#