Exempel 2

I det här exemplet tillåter ACL att både HTTP- och HTTPS-trafik från nätverket 192.168.10.0 går till valfri destination.

En extended ACL lista tillåter eller nekar nätverkstrafik genom att hantera IP-adresser, protokollnamn eller protokollnummer, portnummer. Exekverar man kommandot R1(config)# access-list 100 permit ? ser man att bland andra alternativ finns protokoll icmp, ip, tcp, udp. När det gäller portnummer så de kan tas fram exempelvis med kommandot R1(config)# access-list 100 permit tcp any any eq ? så att domain ( egentligen dns, 53), ftp (20 och 21), pop3 (110), smtp (25), telnet (23), www (HTTP, 80) finns tillhands.

Extended ACL kan tillämpas på olika platser. Men de placeras vanligtvis nära källan. Därför applicerades ACL 110 som inkommande på R1 G0/0/0-interface.

Nätverkstopologi

Nätverkstopologin har jag byggt upp med routrar av modellen 433 och har lagt modulen NIM-2T. Routing via EIGRP.

Konfigurationer

 • Router> enable
 • Router# configure terminal
 • Router(config)# hostname R1
 • R1(config)# no ip domain-lookup
 • R1(config)# interface Gig 0/0/0
 • R1(config-if)# description Connected to LAN 10
 • R1(config-if)# ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
 • R1(config-if)# duplex auto
 • R1(config-if)# speed auto
 • R1(config-if)# no shutdown
 • R1(config-if)# exit
 • R1(config)# interface Gig 0/0/1
 • R1(config-if)# description Connected to LAN 20
 • R1(config-if)# ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
 • R1(config-if)# duplex auto
 • R1(config-if)# speed auto
 • R1(config-if)# no shutdown
 • R1(config-if)# exit
 • R1(config)# interface Se0/1/0
 • R1(config-if)# description Connected to R2
 • R1(config-if)# ip address 10.1.1.1 255.255.255.252
 • R1(config-if)# no shutdown
 • R1(config-if)# exit
 • !
 • R1(config)# router eigrp 100
 • R1(config-router)# network 192.168.10.0
 • R1(config-router)# network 192.168.20.0
 • R1(config-router)# network 10.1.1.0
 • R1(config-router)# end
 • R1#
 • Router> enable
 • Router# configure terminal
 • Router(config)# hostname R2
 • R2(config)# no ip domain-lookup
 • R2(config)# interface Gig 0/0/0
 • R2(config-if)# description Connected to ISP
 • R2(config-if)# ip address 209.165.200.226 255.255.255.252
 • R2(config-if)# duplex auto
 • R2(config-if)# speed auto
 • R2(config-if)# no shutdown
 • R2(config-if)# exit
 • R2(config)# interface Gig 0/0/1
 • R2(config-if)# no ip address
 • R2(config-if)# duplex auto
 • R2(config-if)# speed auto
 • R2(config-if)# shutdown
 • R2(config-if)# exit
 • R2(config)# interface Se0/1/0
 • R2(config-if)# description DCE connected to R1
 • R2(config-if)# clock rate 4000000
 • R2(config-if)# ip address 10.1.1.2 255.255.255.252
 • R2(config-if)# no shutdown
 • R2(config-if)# exit
 • R2(config)# interface Se0/1/1
 • R2(config-if)# description DCE connected to R3
 • R2(config-if)# clock rate 4000000
 • R2(config-if)# ip address 10.2.2.2 255.255.255.252
 • R2(config-if)# no shutdown
 • R2(config-if)# exit
 • R2(config)# router eigrp 100
 • R2(config-router)# passive-interface Gig 0/0/1
 • R2(config-router)# network 10.1.1.0
 • R2(config-router)# network 10.2.2.0
 • R2(config-router)# network 209.165.200.224
 • R2(config-router)# end
 • R2#
 • Router> enable
 • Router# configure terminal
 • Router(config9# hostname R3
 • R3(config)# no ip domain-lookup
 • R3(config)# interface Gig 0/0/0
 • R3(config-if)# description Connected to LAN 30
 • R3(config-if)# ip address 192.168.30.254 255.255.255.0
 • R3(config-if)# duplex auto
 • R3(config-if)# speed auto
 • R3(config-if)# no shutdown
 • R3(config-if)# exit
 • R3(config)# interface Gig 0/0/1
 • R3(config-if)# no ip address
 • R3(config-if)# duplex auto
 • R3(config-if)# speed auto
 • R3(config-if)# shutdown
 • R3(config-if)# exit
 • R3(config)# interface Se0/1/1
 • R3(config-if)# description Connected to R2
 • R3(config-if)# ip address 10.2.2.1 255.255.255.252
 • R3(config-if)# no shutdown
 • R3(config-if)# exit
 • R3(config)# router eigrp 100
 • R3(config-router)# passive-interface Gig 0/0/1
 • R3(config-router)# network 10.1.1.0
 • R3(config-router)# network 192.168.30.0
 • R3(config-router)# end
 • R3#
 • R1(config)# access-list 110 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq www
 • R1(config)# access-list 110 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq 443
 • R1(config)# interface g0/0/0
 • R1(config-if)# ip access-group 110 in
 • R1(config-if)# end
 • R1# show ip interface Gig 0/0/0
 • R1# show ip interface Gig 0/0/0 | include access list
 • R1# show access-lists
 • R1# show running-config | begin ip access-list