Exempel 2

Dynamisk NAT bygger på en kombination mellan ACL och en IPv4 adress pool. Först kan skapa åtkomstlistan (ACL) som säger vilka interna adresser ska översättas, därefter ska ett antal publika IPv4 adresser görs tillgängliga via en pool. Slutligen kombineras dessa två i en ip nat sats.

Nätverkstopologi

Konfigurationer

IP-adressering och routing är det samma som i exempel 1 men NAT konfigurationen är nu för dynamisk NAT och därför visas här nedan endast det:

  • ISP(config)# access-list 1 permit 172.17.10.0 0.0.0.255
  • ISP(config)# ip nat pool DIGINTO 195.35.25.1 195.35.25.6 netmask 255.255.255.248
  • ISP(config)# ip nat inside source list 1 pool DIGINTO
  • ISP(config)# interface fa0/0
  • ISP(config-if)# ip nat inside
  • ISP(config-if)# exit
  • ISP(config)# interface Se0/3/0
  • ISP(config-if)# ip nat outside
  • ISP(config-if)# end
  • ISP#