Exempel 2

Internet består av många nätverk adresserade med privata och publika IPv4 adresser. Nätverk adresserade med privata IPv4 adresser är inte tillåtna att visa sig på Internet vilket innebär att endast publika IPv4 adresser kan hittas på Internet. Med NAT adressöversättning kan nätverk adresserade med privata IPv4 adresser kan delta på Internet.

Dynamisk NAT

Känd också som flera-till-flera adressöversättning. Det betyder att flera privat IPv4 adress översätts med flera publika IPv4 adresser. Dessa publika IPv4 adresser grupperas i en pool och för att precisera adresserna som översätts används ACL.

Syntaxen för statisk NAT inside konfiguration:

 • Pool skapas:
 • R2(config)# ip nat pool <namn> <start IP slut IP> netmask <netmask>
 • En access-list som tillåter adressöversättningar skapas:
 • R2(config)# access-list 1 permit <inside nätverk> <wildcard>
 • NAT pool och acces list associeras:
 • R2(config)# ip nat inside source list 1 pool <namn>
 • NAT tillämpas på interfacen:
 • R2(config)# interface <interface>
 • R2(config-if)# ip nat inside
 • R2(config-if)# exit
 • R2(config)# interface <interface>
 • R2(config-if)# ip nat outside
 • R2(config-if)# end

I topologin nedan kan du konfigurera dynamisk NAT och statisk NAT:

 • R1(config)#access-list 10 permit 192.168.0.0 0.0.0.255
 • R1(config)#ip nat pool digintoPool 200.100.50.1 200.100.50.14 netmask 255.255.255.240
 • R1(config)#ip nat source list 10 pool digintoPool
 • R1(config)#int fa0/0
 • R1(config-if)#ip nat inside
 • R1(config-if)#exit
 • R1(config)#int s0/0
 • R1(config-if)#ip nat outside
 • R1(config-if)#end
 • R1#
 • !
 • R6(config)#ip nat inside source static 192.168.168.2 11.9.0.2
 • R6(config)#ip nat inside source static 192.168.168.3 11.9.0.3
 • R6(config)#ip nat inside source static 192.168.168.4 11.9.0.4
 • R6(config)#ip nat inside source static 192.168.168.5 11.9.0.5
 • R6(config)#int fa0/0
 • R6(config-if)#ip nat inside
 • R6(config-if)#exit
 • R6(config)#int s0/0
 • R6(config-if)#ip nat outside
 • R6(config-if)#end
 • R6#