Kursplanering

V.P Dag Datum Lektionsplanering Aktivitet/innehåll
22 Kursinformation

 • Kursuppläggning:
 • Kursmaterial: Diginto, CCNA Security, Microsoft säkerhets sajter.
 • Program: VirtualBox, GNS3.
 • ISO filer: Cisco IOS-image för GNS3 (c3640, c3725, c7200), Windows server 2012 R2 och 2016, Kali Linux, Windows 7 eller 10
 • Innehåll:
  1. Nätverkssäkerhet
  2. Informationssäkerhet
  3. Kryptering
  4. NAT
  5. ACL
  6. Network Foundation Protection – NFP
Måndag 2020-05-25 1. Nätverkssäkerhet Vad innebär nätverkssäkerhet?
Tisdag 2020-05-26 Labb 1: GNS3 nätverk Installationer och konfigurationer
Onsdag 2020-05-27 2. Informationssäkerhet.
Torsdag 2020-05-28 Självstudier Installationer GNS3, VirtualBox, Kali Linux, Windows 7, Windows server 2012/2016
Fredag 2020-05-29 Attackmetoder Labb 2 och Labb 3
23 Måndag 2020-06-01 3. ACL Vad är ACL, hur fungerar det?
Tisdag 2020-06-02 Laborationer – ACL PT och GNS3 ACL konfigurationer
Onsdag 2020-06-03 Attackmetoder GNS-felsökning görs i skolan från kl. 08:30
Torsdag 2020-06-04 Självstudier Installationer GNS3, VirtualBox, Kali Linux, Windows 7, Windows server 2012/2016
Fredag 2020-06-05 Mer om ACL ACL typer, Extended ACL konfiguration och Avancerade ACL konfiguration
24 Måndag 2020-06-08 4. NAT Hur fungerar NAT, konfigurering
Tisdag 2020-06-09 Laborationer – NAT
Onsdag 2020-06-10 Laborationer NAT + ACL PT och GNS3 NAT och ACL konfigurationer
Torsdag 2020-06-11 Självstudier – Laborationer – kryptering
Fredag 2020-06-12 5. Kryptering Grunder, metoder
25 Måndag 2020-06-15  

6. Network Foundation Protocol – NFP

 • Hur ett nätverk ska säkras inkluderar strukturerade strategier och implementationer.
 • L2 säkerhet
 • Port security
 • DHCP snooping
Tisdag 2020-06-16 Mer om  NFP
 • DHCP snooping
 • Port control (802.1X)
Onsdag 2020-06-17 Mer om NFP
 • L3 säkerhet
 • Router säkerhetspolicy
 • Router och switch säkerhetskonfigurationer
Torsdag 2020-06-18 Mer om NFP AAA grunder, AAA i Cisco IOS, TACACS och RADIUS, AAA implementationer
Fredag 2020-06-19 Självstudier Midsommarafton
26 Måndag 2020-06-22 Kryptering Grunder
Tisdag 2020-06-23 Självstudier
Onsdag 2020-06-24 Självstudier
Torsdag 2020-06-25 PROV kl. 08:30
Fredag 2020-06-26 Muntligt redovisning Du redovisar dina nätverkstopologier samt examinationsuppgiften och dess dokumentering.

 1. GNS3 och VirtualBox integrering
 2. Extended ACL, exempel 2 på Diginto
 3. Standard ACL i GNS3, exempel på Slack
 4. Dynamisk och statisk NAT, exempel 2 på DIginto.
 5. Examinationsuppgift, exempel 2 på Diginto i AAA implementationer (finns alla kommando som du kommer att dokumentera med egna förklaringar)

Betygsunderlag:

Betygsgrundande aktivitet Poäng Förklaringar
Studieuppgifter och dokumentering
Packet Tracer eller GNS3 5  Fungerande installationer och konfigurering
L3 och L2 säkerhetskonfigurationer 5  PT eller GNS3 laborationer
AAA implementation (GNS3 och VirtualBox) 5  PT eller GNS3 laborationer
Praktisk examination 15  AAA implementation och fullständig dokumentation.
Muntligt redovisning 10 Hur bra kan du förklara ditt arbete?
 Från kl 08:30 (varje elev 15-20 minuter)
Prov 60  På teori
Totalt 100