Kursplanering

Nätverkssäkerhet är en gymnasial kurs som också undervisas i Komvux. Innehållet är verkligen intressant men också komplext inte minst på grund av IT-utvecklingen. Nu när jag inte längre undervisar så kommer jag att skriva om denna kursmaterial till vanliga artiklar som kommer att relateras till nätverkssäkerhet.

GR