Praktisk examination

Specifikationer

 • Varje router och switch ska säkras enligt en säkerhetspolicy.
 • Två domäner ska implementeras: diginto.se och teknikal.se
 • Inloggningar verifieras med hjälp av en lokal RADIUS server.
 • Åtkomst till RADIUS servrar begränsas till lokala användare som finns på AD.
 • Varje domän styrs av sin egen Windows domänkontrollant som också är den lokala DNS servern.
 • Varje domän har minst 4 klientstationer (WLAN-klient medlem i den lokala domänen).
 • DNS servrar konfigureras med nödvändiga DNS-poster.
 • DHCP servrar konfigureras med egna IP-pool.
 • Diginto nätverket består av två VLAN: Students och Teachers.
 • Teknikal nätverket består av två VLAN: Networking och Development.
 • VLAN Students har inte åtkomst till VLAN Teachers.
 • VLAN Networking har inte åtkomst till VLAN Development.
 • Domänen får inte komma åt varandra, men alla host tillåts att komma åt Internet webb-servern hintweb. Det förutsätter NAT konfiguration.
 • Åtkomst till egna webb servrar tillämpas för varje domän.
 • Åtkomstpunkter konfigureras på 2.4 GHz frekvensbad och används endast kanal 1 för Diginto och kanal 6 för Teknikal.
 • Åtkomstpunkter konfigureras med WPA2-personal i kombination med andra säkerhetsprotokoll.