NTP exempel

För att lära oss hur NTP konfigureras använder vi ett exempel som hämtades från Computer Networking Notes och som illustreras med bilden nedan. NTP Master får agera som NTP source atomklocka. Det innebär att NTP Master kommer att använda sin egen klocka och den måste konfigureras med rätt tid först. Laborationen utförs i GNS3 eftersom Packet Tracer stödjer inte vissa konfigurationer. Dessutom ska man ha tålamod eftersom det kommer inte fram önskade resultat av konfigurationerna.

Laborationen görs med 2600 routrar. Men på bilden användes 7200 routrar därför namn på interfacen stämmer inte med tabellen nedan. 7200 routrar kräver 100% CPU och GNS3 klarar inte av att visa terminalerna. Efter flera timmar var jag tvungen att gå tillbaka till de gamla 2600 routrar som inte är så krävande. Tabellen gäller.

Bild 1: NTP exempel 1

Adressering och anslutningsportar

Router Interface IP adress Anslutningsport
R1  Serial 2/0 (DCE)  10.0.0.1/24  Serial 2/0 (R2)
R1  Serial 2/1 (DCE) 20.0.0.1/24  Serial 2/1 (R2)
R2  Serial 2/0 (DTE) 10.0.0.2/24  Serial 2/0 (R1)
R2  Serial 2/1 (DTE) 20.0.0.2/24  Serial 2/1 (R1)
R2  Serial 2/2 (DCE) 30.0.0.2/24  Serial 2/2 (R3)
R2  Serial 2/3 (DCE) 40.0.0.2/24  Serial 2/3 (R4)
R3  Serial 2/2 (DTE) 30.0.0.1/24  Serial 2/2 (R2)
R4  Serial 2/3 (DTE) 40.0.0.1/24  Serial 2/3 (R2)

Konfigurationer

Vilken tidszon använder vi? Time zones in Sweden

 • IP adressering och routing
 • R1#(config)# int s2/0
 • R1#(config-if)# ip address  10.0.0.1  255.255.255.0
 • R1#(config-if)# clock rate 128000
 • R1#(config-if)# no shut
 • R1#(config-if)# exit
 • R1#(config)# int s2/1
 • R1#(config-if)# ip address  20.0.0.1  255.255.255.0
 • R1#(config-if)# clock rate 128000
 • R1#(config-if)# no shut
 • R1#(config-if)# exit
 • R1#(config)# int loopback 0
 • R1#(config-if)# ip address 100.0.0.1 255.255.255.0
 • R1#(config-if)# exit
 • R1#(config)# router rip
 • R1#(config-router)# network 10.0.0.0
 • R1#(config-router)# network 20.0.0.0
 • R1#(config-router)# network 100.0.0.0
 • R1#(config-router)# exit
 • IP adressering och routing
 • R2#(config)# int s2/0
 • R2#(config-if)# ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
 • R2#(config-if)# no shut
 • R2#(config-if)# exit
 • R2#(config)# int s2/1
 • R2#(config-if)# ip address 20.0.0.2 255.255.255.0
 • R2#(config-if)# no shut
 • R2#(config-if)# exit
 • R2#(config)# int s2/2
 • R2#(config-if)# clock rate 128000
 • R2#(config-if)# ip address 30.0.0.2 255.255.255.0
 • R2#(config-if)# no shut
 • R2#(config-if)# exit
 • R2#(config)# int s2/3
 • R2#(config-if)# ip address 40.0.0.2 255.255.255.0
 • R2#(config-if)# no shut
 • R2#(config-if)# exit
 • R2#(config)# router rip
 • R2#(config-router)# network 10.0.0.0
 • R2#(config-router)# network 20.0.0.0
 • R2#(config-router)# network 30.0.0.0
 • R2#(config-router)# network 40.0.0.0
 • R2#(config-router)# exit
 • IP adressering och routing
 • R3#(config)# int s2/2
 • R3#(config-if)# ip address 30.0.0.1 255.255.255.0
 • R3#(config-if)# no shut
 • R3#(config-if)# exit
 • R3#(config)# router rip
 • R3#(config-router)# network 30.0.0.0
 • R3#(config-router)# exit
 • IP adressering och routing
 • R4#(config)# int s2/3
 • R4#(config-if)# ip address 40.0.0.1 255.255.255.0
 • R4#(config-if)# no shut
 • R4#(config-if)# exit
 • R4#(config)# router rip
 • R4#(config-router)# network 40.0.0.0
 • R4#(config-router)# exit
 • Ta fram klockan på router R1
 • R1# show clock
 • *0:0:01:14.902 UTC Fri Mar 1 2002 eller liknande
 • UTC är tidszon och vi använder istället CET (UTC+1) och på sommar CEST (UTC+2)
 • Ändra tidszon
 • R1# config t
 • R1(config)# clock timezone CET 1 (eller UTC 1)
 • R1(config)# clock summer-time CEST recurring (eller UTC 2)
 • R1(config)# exit
 • Ställ in klockan
 • R1# clock set 09:00:00 27 august 2019
 • R1# show clock
 • R1 blir NTP master med default stratum för routrar (9)
 • R1#(config)# ntp master
 • R1#(config)# ntp source loopback 0
 • R1#(config)# interface s2/0
 • R1#(config-if)# ntp broadcast
 • R1#(config-if)# exit
 • R1#(config)# interface s2/1
 • R1#(config-if)# ntp broadcast
 • R1#(config-if)# end
 • R1# copy run start
 • Verifiera den lokala klockan innan NTP synkronisering
 • R2# show clock
 • Identifiera NTP server
 • R2(config)# ntp server 100.0.0.1
 • R2#(config)# end
 • R2# copy run start
 • R2# show clock
 • Felsökning
 • R2# show ntp status
 • R2# show ntp associations
 • R2# show ntp associations detail
 • R2# show you are calm
 • Verifiera den lokala klockan innan NTP synkronisering
 • Router R3 har som NTP server router R2
 • R3# show clock
 • R3(config)# ntp server 30.0.0.2
 • R3(config)# interface s2/2
 • R3(config-if)# ntp broadcast client
 • R3(config-if)# end
 • R3# copy run start
 • Router R4 har som NTP server router R2
 • R4# show clock
 • R4(config)# ntp server 40.0.0.2
 • R4(config)# interface s2/3
 • R4(config-if)# ntp broadcast client
 • R4(config-if)# end
 • R4# copy run start
 • Felsökning
 • Rx# show clock
 • Rx# show ntp status
 • Rx# show ntp associations
 • Rx# show ntp associations detail
 • Rx# show you are calm
 •  

Ett annat exempel ger oss en enklare NTP konfigurering av en nätverkstopologi som nedan:

Bild 2: NTP exempel 2

Konfigurationer

 • Interface IP konfigurering NTP-server
 • R1(config)# hostname NTP-server
 • NTP-server(config)# int fa0/0
 • NTP-server(config-if)# ip address 192.168.0.10 255.255.255.0
 • NTP-server(config-if)# no shut
 • NTP-server(config-if)# end
 • NTP-server#
 • Interface IP konfigurering NTP-client1
 • R2(config)# hostname NTP-client1
 • NTP-client1(config)# int fa0/0
 • NTP-client1(config)# ip address 192.168.0.20 255.255.255.0
 • NTP-client1(config)# no shut
 • NTP-client1(config)# end
 • NTP-client1# 
 • Interface IP konfigurering NTP-client2
 • R3(config)# hostname NTP-client2
 • NTP-client2(config)# int fa0/0
 • NTP-client2(config)# ip address 192.168.0.30 255.255.255.0
 • NTP-client2(config)# no shut
 • NTP-client2(config)# end
 • NTP-client2#
 • Definiera tidszon och klocka på NTP-server
 • NTP-server(config)# clock timezone UTC 2
 • NTP-server(config)# end
 • NTP-server#
 • NTP-server# clock set 09:00 27 august 2019
 • Definiera endast tidszon på NTP-client1
 • NTP-client1(config)# clock timezone UTC 2
 • NTP-client1(config)# end
 • NTP-client1#
 • Definiera endast tidszon på NTP-client2
 • NTP-client2(config)# clock timezone UTC 2
 • NTP-client2(config)# end
 • NTP-client2#
 •  
 • Konfigurera NTP-server som stratum 5
 • NTP-server(config)# ntp master 5
 • NTP-server(config)# end
 • Konfigurera NTP-client1
 • NTP-client1(config)# ntp server 192.168.0.10 source FastEthernet 0/0
 • NTP-client1(config)# end
 • NTP-client1#
 • Konfigurera NTP-client2
 • NTP-client1(config)# ntp server 192.168.0.10 source FastEthernet 0/0
 • NTP-client1(config)# end
 • NTP-client1#