Wildcard

Nätmasken identifierar varje nätverksadress och det samma gör wildcard mask. Wildcard masken är egentligen motsatsen till nätmask till exempel om nätmasken är 255.255.255.0 är wildcard nätmask 0.0.0.255

Olika författare använder olika metoder när man beräknar wildcard mask. Bland dessa metoder tycker jag att följande metod är den enklaste: Subtrahera subnätmask från 255.255.255.255.

255.255.255.255 – Subnet mask = Wildcard mask

För att beräkna wildcard mask behöver vi förstå en relative enkel logik:

  • Decimal 0: – Routern måste använda denna oktett.
  • Decimal 255: – Routern ignorerar denna oktett.
  • Decimalt intervall 1- 254: – Routern matchar den angivna blockstorleken i denna intervall.

Vilken wildcard mask skulle du använda för att matcha följande adresser?

Alla adresser från alla nätverk

I IPv4 alla nätverk representeras med IPv4 adressen 0.0.0.0. Hur ser wildcard mask ut?

  • 255.255.255.255 – 0.0.0.0 = 255.255.255.255, wildcard mask för alla nätverk i ACL 255.255.255.255

Enskild host IP-adress 200.100.1.10/32

  • 255.255.255.255 – 255.255.255.255 = 0.0.0.0, wildcard mask i ACL 200.100.1.10 0.0.0.0

Alla adresser från nätverk 10.0.0.0/8

  • 255.255.255.255 – 255.0.0.0 =0.255.255.255, wildcard mask i ACL 10.0.0.0 0.255.255.255

Alla adresser från nätverk 172.168.0.0/16

  • 255.255.255.255 – 255.255.0.0 = 0.0.255.255, wildcard mask i ACL 172.168.0.0 0.0.255.255

Alla adresser från delnätet 192.168.1.5/25

  • 255.255.255.255 – 255.255.255.128 = 0.0.0.127, wildcard netmask i ACL 192.168.1.5 0.0.0.127