TACACS och RADIUS

Två huvudprotokoll kan användas tillsammans med AAA: TACACS + (uttalad TACKAXE, du behöver inte säga +) och RADIUS (uttalad RAY-D-US).

TACACS +

Terminal Access Controller Access Control System Plus (TACACS +)  används främst idag för enhetsadministration: autentisering av åtkomst till nätverksenheter, tillhandahållande av central behörighet för operationer och granskning av dessa operationer.

TACACS + är ett Cisco eget utvecklat protokoll vilket innebär att det används på Cisco-nätverksenheter. TACACS + står för Terminal Access Control Access Control Server. Det har förekommit tidigare versioner av TACACS + som har haft lite varierande namn, till exempel XTACACS och TACACS (utan plus).

Om du konfigurerar en Cisco router och en ACS-server (nu ISE serversystem) för att använda TACACS + har routern och ACS-servern tillgång till hela AAA-paketet. Men TACACS kan separera AAA-tjänsterna och kryptera varje paket för sig innan de skickas ut till nätverket.

Bild 1: TACACS i en ACS server

TACACS + -protokollet skiljer funktionerna för autentisering, auktorisering och granskning. Det möjliggör godtyckliga längd- och innehåll av autentiseringsprocesser som möjliggör kompatibla autentiseringsmekanismer mellan servrar och klienter. TACACS+ använder TCP för att säkerställa tillförlitliga leveranser.

RADIUS

Ett annat AAA-protokoll är RADIUS, vilket står för Remote Authentication Dial-In User Service. RADIUS är en öppen standard som möjliggör att flera leverantörer utvecklar egna implementationer av AAA-tjänster. Till skillnad från TACACS, krypterar RADIUS endast lösenordet i kommunikationen mellan routrar och ACS-servrar. RADIUS är ett nätverksprotokoll som ger säkerhet enligt definitionen i Request for Comments (RFC) 2865.

Bild 2: RADIUS i en ACS server

RADIUS utför tre huvudfunktioner:

  • Verifierar användarens identitet som försöker upprätta en anslutning till ett nätverk
  • Tillåt eller neka användare att få tillgång till begärda nätverkstjänster
  • Kontohantering

Skillnader mellan TACACS + och RADIUS

RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) är ett AAA-protokoll som stöds av alla nätverksleverantörer. Vissa RADIUS-server implementeringar använder UDP-port 1812 för RADIUS-Authentication och UDP-port 1813 för RADIUS-Accounting. Vissa andra implementeringar använder UDP-port 1645 för RADIUS-autentiseringsmeddelanden och UDP-port 1646 för RADIUS-Accounting.

TACACS + är ett annat AAA-protokoll. TACACS + utvecklades av Cisco från TACACS (Access Control System, utvecklat 1984 för Förenta staternas försvarsdepartement). TACACS + använder TCP och tillhandahåller separata AAA-tjänster. Porten som används av TACACS + är TCP 49.

RADIUS- eller TACACS + -protokollet kan tillhandahålla ett centralt autentiseringsprotokoll för att autentisera användare, routrar, switchar eller servrar. Om ditt nätverk växer och om du hanterar en stor nätverksmiljö, där autentisering hanteras med lokala databaser är ingenting att rekommendera. AAA (Authentication Authorization Accounting) protokoll som RADIUS eller TACACS + kan ge en bättre centraliserad autentiseringslösning i ett stort företagsnätverk.

De viktigaste skillnaderna mellan RADIUS och TACACS + kan jämföras enligt nedan.

RADIUS TACACS+
RADIUS använder UDP som Transport Layer Protocol TACACS+ använder TCP som Transport Layer Protocol
RADIUS använder UDP ports 1812 and 1813 /1645 and 1646 TACACS+ använder TCP port 49
RADIUS krypterar endast lösenord TACACS+ krypterar hela kommunikation
RADIUS kombinerar Authentication and Authorization TACACS+ hanterar Authentication, Authorization, och Accountability på olika sätt
RADIUS är en öppen protokoll som stödjs av flera leverantörer TACACS+ är egendom av Cisco
RADIUS är en light-weight protocol som använder nödvändiga resurser TACACS+ är en heavy-weight protocol som använder mer än nödvändiga resurser
RADIUS begränsas till privilegierad exekveringsläge TACACS+ stödjer 15 privilegierade nivåer
Används mest för nätverksåtkomst Används mest för administration av nätverkshanterare