Kom igång med GNS3

Under arbete ……….

 

Denna guide är gammal och behöver aktualiseras.

 

Nu när GNS3 har installerats behöver du IOS image-filer. Jag har tre IOS image-filer under mappen C:\IOS. Här nedan en guide som har ändrats med tiden när nya GNS3 versioner har kommit. Jag aktualiserar guiden, men ifall det inte stämmer något vill jag ni kontaktar mig.

 1. I GNS3 klicka på [Edit] och välj Preferences

  Bild 1: Preferences
 2. I General klicka på [IOS routers]

  Bild 2: Välj ISO routers
 3. Klicka nu på knappen [New] som finns längs ner
Bild 3: Klicka på New 
 1. Välj [New Image] och därefter på [Browse]
Bild 4: Klicka på New och därefter på Browse för att ange sökvägen där ISO image-filen finns
 1. Nu anger du mappen där IOS filer finns och du väljer en IOS image fil. Jag väljer först c3640.ik9s-mz.124-25d.image:

  Bild 5: Välj den ISO image du vill installera
 2. Ändra default-värde för RAM-minnet till 256 MiB

  Bild 6: RAM inställningar
 3. Klicka nu på [Slots] och gör inställningar enligt bilden:
Bild 7: Slots inställningar
 1. Spara inställningar och gå vidare genom att klicka på Next och då öppnas inställningar till IDLE PC. GNS3 installation söker nu en accelerator som passar datorns processor.
 2. Spara inställningarna genom att klicka på [Save] och därefter på [ Close]
 3. Nu har du installerat en IOS image i GNS3. Om du har flera till installeras dem på liknande sätt som ovan.

OBS: Inte alla IOS image filer stöds av GNS3, dessutom IOS image filer kräver licenser. I denna kurs räcker att använda c364, c3725 och c7200. Glöm inte att ändra RAM-minnet till 512 MB för IOS image fil c7200.

Virtuella maskiner

Efter att du har installerat IOS image filerna ska du verifiera att de har aktiverats i GNS3. Se bilden nedan:

Bild 8: Virtuella Cisco routrar

För att skapa virtuella maskiner, routrar, ska du dra en av de till arbetsplatsen. Då ser du att en ny virtuell router har skapats och om du vill starta den ska du högerklicka på routern och därefter välja [Start]

Bild 9: Virtuella Cisco routrar

Starta routern igen och verifiera att de utvalda interface har installerats på routern. Det kan du göra genom att exekvera kommandot show ip interface brief:

Bild 10: IOS kommando: show ip interface brief

Switch i GNS3

Det finns två typer av switch: de som kan hanteras och de som inte går att hantera, endast använda. Förutom det gäller alltid skillnader mellan L2-switch och L3-switch. När man behöver en switch som kan hanteras kan man göra som följande:

 1. Dra en 3725 router till arbetsytan och därefter högerklicka på routern och välj [Change Symbol]

  Bild 11: Switch konfiguration
 2. Från alla alternativ du får ska du välja en L3 switch [Multilayer_Switch]

  Bild 12: Switch konfiguration
 3. Konfigurationsprogrammet visar nu en dialogruta med två spalter: till vänster en lista på de Cisco routrar och switchar du har installerat. Välj exempelvis router c3700 som på bilden betecknas R1

  Bild 13: Switch konfiguration
 4. Nu har du fått en switch. Högerklicka på den och välj [Change the hostname]. Ange namnet sw1 och klicka på OK.

  Bild 14: Switch konfiguration
 5. Nu behöver du en datorklient (host). Klicka på en grupp av ikoner som representerar olika nätverksenheter så att du ser flera Cisco och andra nätverksenheter i spalten till höger. Välj [Host]

  Bild 15: HOST konfiguration
 6. Nu ska du konfigurera datorn. Högerklicka på den och välj [Configure]

  Bild 16: HOST konfiguration
 7. Nu ska du ta bort alla datorns befintliga interface. Klicka på knappen [Delete]

  Bild 17: HOST konfiguration – Ta bort befintliga interface
 8. Addera nu ett interface exempelvis Host only Network

  Bild 18: HOST konfiguration – addera ett interface
 9. Nu ska du ansluta datorn till switchen sw1. Klicka på [Connector] i spalten till höger. Därefter klickar du på datorn och väljer den sista interface, det som har lagts in i föregående steg.

  Bild 19: HOST konfiguration – addera ett interface
 10. Klicka på switchen sw1 och välj interface f1/1 (sw1 har flera portar till):

  Bild 20: Host-switch anslutning
 11. Starta om sw1 om den inte visar att länken lyser grönt.
  Bild 21: Host-switch anslutning

  OBS: När du startar en router eller switch startas automatisk en inbyggd terminal (Putty), annars ska du verifiera om Putty har installerats. Därefter ska du konfigurera terminalen och välja en för Windows:

Bild 22: PUTTY