Kali Linux

Kali Linux är en Debian-baserad Linux-distribution som tillhandahåller avancerad penetrationstestning mjukvara och säkerhetsgranskning.

Kali innehåller flera hundra verktyg (600) som är inriktade land annat på:

  • penetration testning
  • security research
  • computer forensics
  • reverse engineering

Kali Linux är utvecklat, finansierat och underhållet av Offensive Security, ett ledande utbildningsföretag för informationssäkerhet.

Kali Linux släpptes den 13 mars, 2013

Kali Linux installation

Den virtuell maskinen i VirtualBox för Linux Debian eller Other 64-bit konfigureras med 2 GB RAM minne, 50 GB HD och nätverksadapter 1 som Host-Only #2.

Starta installationen genom att boota med det valda installationsmediet. Du bör hälsas med Kali Boot-installation. Installationen kan göras antingen grafiskt eller textläge. I det här exemplet väljer GUI-installation.

 

Välj installationsspråket [English]

Välj nu [Other]

Nu väljer du [Europe]

Därefter väljer du Sweden

Som nationella inställningar väljer konstig nog USA

Men tangentbordet ska vara svensk

Det visas ett meddelande ifall DHCP server inte hittas (Host-Only #2 har fast IP-adress). Ignorera det. Nätverkskonfigurationer (IP adress och annat) kommer att göras manuellt

Ange IP adressen för kalixtos

Ange nätmasken

Ange Default Gateway

Konfigurera DNS server IP-adress

  1. Ange datornamnet: kalixtos
  2. Ingen domännamn
  3. Ange lösenord för root
  4. I Partition disks väljer du [Guided-use entire disk]

 

 

  1. Installationsprogrammet identifierar hårddisken. Klicka på [Continue]
  2. I Partition disks väljer du [All files in one partition (recommended for new users)]

Acceptera partitionerna och gå vidare. Därefter svara Yes till frågan [Write the change to disks?]

Till frågan [Use a network mirror?] svar No och gå vidare. Till frågan [Install the GRUB loades to the master boot record?] svara Yes.

 

Markera rätt hårddisk, klicka på [Continue] och då installeras GRUB på Master Boot Record. Det är nu som Kali Linux installeras.