GNS3

GNS3 är kanske den mest kompletta nätverksemulator som närmar nätverkstekniker och administratörer så pass nära till ett verkligt nätverk. Att använda GNS3 ger den känsla att man jobbar direkt på verkliga nätverkshanterare. Dessutom kan GNS3 samarbeta tillsammans med andra virtualiseringsprogram exempelvis VirtualBox. Det är just denna kombination som vi kommer att använda i olika exempel.

GNS3 har två komponenter:

 • GNS3 GUI – grafisk interface för operativsystem
 • GNS3 VM – Virtuella maskiner som körs i processor krävande processer

En annan komponent är operativsystem för nätverkshanterare. Vi kommer att använda Cisco routrar och switchar därmed behöver vi egna IOS-image filer, det vill säga Cisco IOS operativsystem.

GNS3 installation

 1. Ladda ned GNS3 från https://www.gns3.com/software/download
 2. Om du inte redan har registrerat dig på GNS3-webbplatsen kommer du att bli uppmanad att skapa ett konto.Om du redan har ett konto, klicka på Logga in, ange ditt användarnamn och lösenord.
 3. Efter inloggningen kommer du att bli ombedd att välja version av GNS3 du vill hämta.

  Bild 1: GNS för Windows 10
 4. Klicka på knappen[Download] för att ladda ner GNS3-allt-i-ett-paketet. GNS3-allt-i-ett-paketet laddas automatiskt ner till din dator. Se till att klicka på [Spara] istället för Kör. Du får också ett alternativ att ladda ner en gratis version av SolarWinds Network Engineers Toolkit (detta är en delmängd av hela Pro-versionen).
 5. Navigera i Utforskaren till mappen Downloads och dubbelklicka sedan på filen GNS3-2.1.11-all-in-one-regular.exe. Installationsguiden GNS3 visas. Klicka på [Next] för att starta installationen.
 6. GNS3 är ett fri program med öppen källkod som distribueras under GNU General Public License Version 3. Läs licensavtalet och om du håller med innehållet klickar du på knappen Jag godkänner för att fortsätta installationen.
 7. Välj startmenyns mapp för GNS3-genväg. Standard är GNS3-mappen. Klicka på [Next]
 8.  för att fortsätta installationen.
 9. GNS3 levereras med valfri programvara. Som standard väljs de flesta program för installation, men du kan bestämma att bara installera specifik programvara (Wireshark, Qemu, SuperPutty bokas av). Om du är osäker, lämna alla programvaruval i deras standardval och klicka på [Next]
 10.  för att fortsätta installationen.

  Bild 2: Diverse program som kan installeras tillsammans med GNS3
 11. Välj en installationsplats. Standardplatsen är C:\Program Files\GNS3. Klicka sedan på Installera. Utdatan som visas beror på vad du har valt för att installera.
 12. Installationsguiden för WinPcap visas. Klicka på Nästa> för att fortsätta installationen.
 13. WinPcap licensavtalet visas. Läs avtalet och om du godkänner, klicka på Agree-knappen för att fortsätta med installationen.
 14. Lämna kryssrutan Starta automatiskt WinPcap-drivrutinen vid starttiden och klicka på Installera.
 15. WinPcap-installationen fortsätter. Klicka på Slutför för att slutföra installationen.
 16. GNS3-programvaran är installerad.
 17. Följ upp installationsinstruktionerna och när installationerna är färdiga för du välja om du vill installera Solarwinds Standard Toolset.

  Bild 3: Solarwinds verktyg
 18. Om du är intresserad, installera Solarwinds Standard Toolset. Detta är gratis utvärdering (vid $ 200 värde). Annars Välj Nej och klicka på Nästa> för att fortsätta.
 19. Du omdirigeras till en webbsida på Solarwinds, där du anger registreringsinformation, för att ladda ner Verktyget.
 20. Efter registrering och klicka på Ladda ner gratis Toolkit länken kommer du att omdirigeras till en informativ sida som kräver att du kontrollerar din e-post som, liksom instruktioner om hur du aktiverar din licens för Standard Toolset:

Grattis! Du har installerat GNS3.

OBS: Solar-Putty är nu den nya standard terminalemulerings applikationen för GNS3 i Windows.

Att komma igång med GNS3

Nu när GNS3 har installerats behöver du IOS avbildnings filer. Jag har tre IOS avbildnings filer under mappen C:\IOS.

 1. I GNS3 klicka på [Edit] och välj IOS images and hypervisors

  Bild 4: IOS installation
 2. Klicka på punkterna som visas till höger om fältet Image file

  Bild 5: IOS installation
 3. Nu anger du mappen där IOS filer finns och du väljer en IOS image fil. Jag väljer först c3640.ik9s-mz.124-25d.image:

  Bild 6: IOS installation
 4. Ändra default-värde för RAM-minnet till 256 MB eller högre

  Bild 7: IOS installation – RAM konfiguration
 5. Spara inställningarna genom att klicka på [Save] och därefter på [ Close]
 6. Nu har du installerat en IOS image i GNS3. Om du har flera till installeras dem på liknande sätt som ovan.

OBS: Inte alla IOS image filer stöds av GNS3, dessutom IOS image filer kräver licenser. I denna kurs räcker att använda c364, c3725 och c7200. Glöm inte att ändra RAM-minnet till 512 MB för IOS image fil c7200.

Virtuella maskiner

Efter att du har installerat IOS image filerna ska du verifiera att de har aktiverats i GNS3. Se bilden nedan:

Bild 8: Virtuella Cisco routrar

För att skapa virtuella maskiner, routrar, ska du dra en av de till arbetsplatsen. Då ser du att en ny virtuell router har skapats och om du vill starta den ska du högerklicka på routern och därefter välja [Start]

Bild 9: Virtuella Cisco routrar

Idle PC

När routern har startat kommer din dators processor att överbelastas med en prestation på högre än 30 % (endast en router, tänk när du ska använda fem!). Detta kan dock regleras genom att konfigurera funktionen “Idle-PC“. Med denna funktion anpassar GNS3 processors prestation till mindre överbelastning.

Bild 10: Aktivitetshanterare

För att konfigurera Idle PC ska du högerklicka på routern och därefter ska du välja [Idle PC] :

Bild 11: Idle PC konfiguration

Du kommer att få några alternativ, välj den som har markerats med en stjärna. Acceptera valet genom att klicka på [Apply] och därefter på [OK]

Bild 12: Idle PC konfiguration

Verifiera med Aktivitetshanterare att CPU har mindre överbelastning.

Routers interface

Nu behöver du konfigurera interface, men först stänger du av routern genom att högerklicka på den och välja Stop och därefter klickar du på [Configure]

Bild 13: Interface konfiguration

Node configurator visar flera alternativ för att lägga till interface. Välj de interface som visas på bilden nedan och på samma slot, det vill säga 1, 2, och 3.

Bild 14: Interface konfiguration

Starta routern igen och verifiera att de utvalda interface har installerats på routern. Det kan du göra genom att exekvera kommandot show ip interface brief:

Bild 15: IOS kommando: show ip interface brief

Switch i GNS3

Det finns två typer av switch: de som kan hanteras och de som inte går att hantera, endast använda. Förutom det gäller alltid skillnader mellan L2-switch och L3-switch. När man behöver en switch som kan hanteras kan man göra som följande:

 1. Dra en 3725 router till arbetsytan och därefter högerklicka på routern och välj [Change Symbol]

  Bild 16: Switch konfiguration
 2. Från alla alternativ du får ska du välja en L3 switch [Multilayer_Switch]

  Bild 17: Switch konfiguration
 3. Konfigurationsprogrammet visar nu en dialogruta med två spalter: till vänster en lista på de Cisco routrar och switchar du har installerat. Välj exempelvis router c3700 som på bilden betecknas R1

  Bild 18: Switch konfiguration
 4. Nu har du fått en switch. Högerklicka på den och välj [Change the hostname]. Ange namnet sw1 och klicka på OK.

  Bild 19: Switch konfiguration
 5. Nu behöver du en datorklient (host). Klicka på en grupp av ikoner som representerar olika nätverksenheter så att du ser flera Cisco och andra nätverksenheter i spalten till höger. Välj [Host]

  Bild 20: HOST konfiguration
 6. Nu ska du konfigurera datorn. Högerklicka på den och välj [Configure]

  Bild 21: HOST konfiguration
 7. Nu ska du ta bort alla datorns befintliga interface. Klicka på knappen [Delete]

  Bild 22: HOST konfiguration – Ta bort befintliga interface
 8. Addera nu ett interface exempelvis Host only Network

  Bild 23: HOST konfiguration – addera ett interface
 9. Nu ska du ansluta datorn till switchen sw1. Klicka på [Connector] i spalten till höger. Därefter klickar du på datorn och väljer den sista interface, det som har lagts in i föregående steg.

  Bild 24: HOST konfiguration – addera ett interface
 10. Klicka på switchen sw1 och välj interface f1/1 (sw1 har flera portar till):

  Bild 25: Host-switch anslutning
 11. Starta om sw1 om den inte visar att länken lyser grönt.
  Bild 26: Host-switch anslutning

  OBS: När du startar en router eller switch startas automatisk en inbyggd terminal (Putty), annars ska du verifiera om Putty har installerats. Därefter ska du konfigurera terminalen och välja en för Windows:

Bild 27: PUTTY