Exempel 1

Internet består av många nätverk adresserade med privata och publika IPv4 adresser. Nätverk adresserade med privata IPv4 adresser är inte tillåtna att visa sig på Internet vilket innebär att endast publika IPv4 adresser kan hittas på Internet. Med NAT adressöversättning kan nätverk adresserade med privata IPv4 adresser kan delta på Internet.

Dynamisk NAT

Känd också som flera-till-flera adressöversättning. Det betyder att flera privat IPv4 adress översätts med flera publika IPv4 adresser. Dessa publika IPv4 adresser grupperas i en pool och för att precisera adresserna som översätts används ACL.

I topologin nedan…..

LAN konfigurationer

DHCP nsdhcp 192.168.10.254 255.255.255.0
pool 192.168.10.0 255.255.255.0
DNS nsdhcp 192.168.10.254 255.255.255.0

ISP Server konfigurationer

DNS ns2 209.165.202.2 255.255.255.240
HTTP webserver 209.165.202.3 255.255.255.240
FTP fileserver 209.165.202.4 255.255.255.240

Router konfigurationer

  • R1(config)#access-list 10 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
  • R1(config)#ip nat pool digintoPool 1.1.1.1 1.1.1.14 netmask 255.255.255.240
  • R1(config)#ip nat inside source list 10 pool digintoPool
  • R1(config)#int g0/1
  • R1(config-if)#ip nat inside
  • R1(config-if)#exit
  • R1(config)#int s0/0/0
  • R1(config-if)#ip nat outside
  • R1(config-if)#end
  • R1#