Internetanslutning

Anslutning via Internet till lokala nätverket och dess resurser kräver säkra system som VPN. Internet används vanligtvis för flera ändamål, främst utgående och inkommande e-post, filöverföring, mm.

Bild 1: VPN typer

VPN-uppkopplingar, till exempel för distansarbetare, kan hanteras av antingen brandväggen eller med en separat VPN-utrustning. I bägge fallen krävs stöd för stark kryptering i hårdvara och starka identifieringsmetoder som t.ex. certifikat.

För distansarbetare finns två olika teknik:

  • VPN baserade på IPSec (Internet Protocol Security), som kräver en IPSec-klient på datorn
  • Webbaserade VPN, som inte kräver en förinstallerad klient på datorn.

Eftersom båda uppkopplingsformerna har för- och nackdelar, är det ett stort plus om VPN-utrustningen kan hantera båda. I anslutning till Internetuppkopplingen finns också företagets publika servrar, ofta webb- och e-postservrar. Dessa servrar ska naturligtvis säkras upp på bästa sätt för respektive operativsystem och applikation. Genom att installera en speciell säkerhetsprogramvara som Cisco Security Agent (CSA) är det möjligt att höja säkerheten ytterligare.