Availability

Datatillgänglighet är principen som används för att beskriva behovet av att alltid ha tillgång till informationssystem och tjänster. Cyberattacker och systemfel kan förhindra tillgång till informationssystem och tjänster.

Bild 1: Datatillgänglighet

Att till exempel avbryta tillgängligheten på en konkurrents webbplats genom att ta ner den kan ge en fördel för sin rival. Dessa denial-of-service-attacker (DoS) hotar systemtillgängligheten och hindrar legitima användare från att komma åt informationssystem och använda det vid behov.

Metoder som används för att säkerställa datatillgänglighet inkluderar redundantsystem, backupsystem, robust resiliens-system, underhåll av utrustning, uppdaterade operativsystem och programvara och strategier för att snabbt återhämta sig från oförutsedda katastrofer.

Bild 2: Säkerhetssystem

Ordet “resiliens” är kapaciteten hos ett system att hantera förändringar och fortsätta utvecklas. Det handlar alltså om både motståndskraft och anpassningsförmåga samt fortsätta fungera.

En av de mest populära metoderna för hög tillgänglighet är de så kallade fem nior. De fem niorna avser 99,999%. Det betyder att felmarginalstiden är mindre än 5,26 minuter per år. Härnedan en tabell som illustrerar de fem niorna.