Exempel 2

Med PAT kan flera interna lokala adresser associeras till en eller till några interna globala IPv4 adresser genom att använda olika portnummer. När en nätverksenhet initierar en TCP/IP-session genererar den ett TCP- eller UDP-portnummer (source port number) som identifierar sessionen. En TCP/IP-session kan också identifieras med ett speciellt tilldelat query-ID för ICMP för att unikt identifiera sessionen. När NAT-routern tar emot ett paket från en lokal nätverksenhet använder NAT-router klientens portnummer för att identifiera klientens NAT-översättningen.

I topologin nedan byggs vidare den vi konfigurerade i Exempel 1. Nu lägger vi en Multilayer L3 switch 5560 så att vi närmar oss till verkligheten inom nätverk. Den enda ändringen i topologin genererar flera ändringar i konfigurationerna, mest på PAT konfigurationerna. Först SW2 måste konfigureras routing på det interfacet som ansluter till R1 medan anslutningen till SW1 fungerar som switch. För att simulera anslutning på Internet skapas en cloud som inkluderar router ISP och en loopback interface (8.8.8.8).

Att konfigurera vlan på en L3 switch innebär det att konfigurationer är annorlunda än de som görs på L2-switchar. Sub-interface som användes i Exempel 1 är inte längre nödvändiga så de ska tas bort. Fler konfigurationer behöver göras så missa inte lektionen.