Exempel 2

Labboration 1: Standard ACL (router 2811, lägg till modulen NM-2FE2W)

Bild 1: Standard ACL
 1. Neka HR åtkomst till IT men tillåt åtkomst till Internet och Managers
 2. Tillåt alla andra nätverk fullständig åtkomst mellan varandra, inklusive med IT

Konfigurationer:

 • Router> enable
 • Router# conf t
 • Router(config)# host R1
 • R1(config)# int f0/0
 • R1(config-if)# ip address 10.3.0.1 255.255.0.0
 • R1(config-if)# no shut
 • R1(config-if)# int f0/1
 • R1(config-if)# ip address 200.200.200.1 255.255.255.240
 • R1(config-if)# no shut
 • R1(config-if)# int fa1/0
 • R1(config-if)# ip address 10.1.0.1 255.255.0.0
 • R1(config-if)# no shut
 • R1(config-if)# int fa1/1
 • R1(config-if)# ip address 10.2.0.1 255.255.0.0
 • R1(config-if)# no shut
 • R1(config-if)# exit
 • R1(config)# access-list 10 deny 10.3.0.0 0.0.255.255
 • R1(config)# access-list 10 permit any
 • R1(config)# int fa1/0
 • R1(config-if)# ip access-group 10 out
 • R1(config-if )#end